Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze wstrzymaniem i brakiem możliwości głosowania w miniony weekend tj. 16-17.06.2018, Komisja Programowa podjęła decyzję o wznowieniu głosowania na 2 dodatkowe dni, od dnia 20.06.2018 od godz. 00:00 do dnia 21.06.2018 do godziny 23:59. Jednocześnie informujemy, że sytuacja, która miała miejsce w weekend jest wynikiem podjętych prób nieuczciwego głosowania. Zgodnie z Regulaminem Programu §5 pkt 6 dostępnym na niniejszej stronie, Organizator ma prawo do wstrzymania głosowania, gdy uzna, że oddawane głosy są niezgodne z Regulaminem.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 20-21.06.2018 będzie możliwość wprowadzenia zaległych paragonów, które nie zostały przyjęte do dnia 17.06. Zaznaczamy, że warunkiem przyjęcia takiego paragonu oraz uzyskania punktów jest data zakupu Produktu w terminie 01.03-17.06.2018.

REGULAMIN Z ANEKSEM


Zgłoszenia szkół podstawowych 1 marca - 17 czerwca 2018

DELMA EXTRA FUNDUJE ZWYCIĘSKIM SZKOŁOM
REMONT STOŁÓWEK!

Pragniemy poprawić warunki
wydawania posiłków w szkołach
podstawowych na terenie Polski.

We współpracy z Bankami Żywności
organizujemy warsztaty edukacyjne
na temat niemarnowania żywności.

Szkoły otrzymają materiały edukacyjne
w wersji elektronicznej oraz scenariusze
lekcji o niemarnowaniu żywności.

MARZEC - CZERWIEC

ZGŁOSZENIA
SZKÓŁ

01.03 - 17.06.2018

ZADANIA KONKURSOWE
I GŁOSOWANIE

01.04 - 17.06.2018

CZERWIEC

WYŁONIENIE
ZWYCIĘZCÓW

DO 29.06.2018

LIPIEC

REMONTY SZKOLNYCH
STOŁÓWEK!

BANKI ŻYWNOŚCI są organizacją pożytku publicznego,
których misją od ponad 20 lat istnienia,
jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i niedożywieniu w Polsce.
Zrzeszonych w Federacji 31 Banków Żywności specjalizuje się w pozyskiwaniu,
transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych,
spełniając przy tym wszystkie kryteria bezpieczeństwa.
Banki Żywności dzięki codziennym działaniom na masową skalę,
pozyskują średnio 80 000 ton jedzenia rocznie (dane z ostatnich 5 lat),
które dystrybuują do ponad 1 600 000 najbardziej potrzebujących osób,
za pośrednictwem 3500 organizacji pomocowych i instytucji społecznych.
Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania
żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację skierowaną
do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów.
Banki Żywności w ciągu ostatniego roku przeprowadziły około 5.000 szkoleń i warsztatów.

ZGŁOSIŁO SIĘ JUŻ

SZKÓŁ

GŁOSOWANIE TRWA JESZCZE

DNI

Ty również możesz zgłosić dowolną szkołę podstawową,
a Delma poprosi jej dyrektora o pełną rejestrację i udział w programie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Powiat
Wybierz szkołę z listy
Oświadczam, że uzyskałem zgodę od przedstawicieli szkoły na zgłoszenie jej do programu "Extra szkolna stołówka”